3. ročník

 
   Od útlého věku mám rád přírodu. Když jsem před čtyřmi lety začal běhat, přirozeně mě začal přitahovat běh v přírodě. Objevovat nové cesty v kopcích, kochat se vůněmi luk a lesů, užívat si výhledy do krajiny, ale i překonávání překážek v podobě obtížných terénů, povrchů a přírodních živlů. To je jen zlomek toho, co mi dává běh v přírodě. Každý si najde své " cesty ". Často vybíhám večer, kdy mě provází jen tma a kužel světla od čelovky. Doupovské hory v okolí Kadaně nabízí nespočet překrásných míst, kam se dá vyběhnout. A tady se zrodila myšlenka na " Noční běh přes Úhošť " . 
 
   " Úhošť je vrch v Doupovských horách a národní přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1974. Rozkládá se zhruba 1,5 až 3 kilometry jihozápadně od města Kadaň. Důvodem je ochrana tabulovitého kopce význačné geologické stavby a přirozených lesních , lesostepních a stepních společenstev na jeho svazích. Péčí o území je pověřena správa CHKO Slavkovský Les. "

   Tolik o Úhošti z wikipedie. Konání takového závodu není v CHKO běžné, ale nám se podařilo po jednání se správou CHKO Slavkovský les najít kompromis a 4.11. 2016 ve 20*00 může třetí ročník " Noční závod přes Úhošť " odstartovat. Přijďte si zkusit extrémní noční běh terénem za svitu měsíce a kuželů světel od čelovek ostatních běžců!
                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                              Těšíme se na Vaší účast a věříme, že si závod užijete.      
                                                                                                                                                                s pozdravem pořadatel
 
                                                                                                                                                                            Cyril Hauptman
                                                                                                                                                                              ředitel závodu
 
                 

 

Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí

Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením se sídlem v obci Račetice. Společným cílem členů občanského sdružení přátel Račetic a okolí je nejen ochrana přírody a krajiny našeho regionu, ale i podpora a aktivní pořádání kulturního a sportovního vyžití v okolí. Informujeme o dění v obci Račetice, sdružujeme návrhy a podklady k rozvoji obce.

Kontakt

Noční běh přes Úhošť

cywil@seznam.cz
blahuspetr@seznam.cz